การรับประกันคุณภาพ

โกลเด้น ไพรซ์ ดำเนินงานในโรงงานผลิต 105,000 ตารางเมตรซึ่งติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเริ่มต้นจากกระบวนการละลายปลา เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการใช้ไฟฟ้าสำหรับการละลายปลาแช่แข็ง การละลายปลาด้วยไฟฟ้าจะช่วยลดระยะเวลาในการละลายและรักษาความสดของปลา รสชาติ สี และคุณค่าทางโภชนาการของปลา โดยวิธีนี้สามารถรักษาคุณภาพปลาซึ่งช่วยในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ในแง่ของการปรุงอาหาร เราใช้หม้อนึ่งอัตโนมัติที่ฉีดไอน้ำและทำความเย็นใต้น้ำเพื่อฉีดพ่น หม้อนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับกระบวนการปรุงอาหารให้เหมาะสมและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เครื่องบรรจุของเรานำเข้าจากประเทศสเปน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วในการผลิตและสร้างขึ้นจากวัสดุที่ได้รับการรับรองเกรดอาหาร นอกจากนี้เครื่องยังถูกออกแบบให้สามารถมองเห็นลักษณะที่ปรากฏของอาหารเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการดูแลอย่างดียิ่งขึ้น

มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของเรา

เราได้รับการรับรองจากกรมประมงสำหรับการผลิตที่ได้มาตรฐาน (GMP)

เราได้รับการรับรองจากกรมประมงสำหรับการควบคุมวิกฤตการวิเคราะห์อันตราย (HACCP)

เราได้รับการรับรองจาก DNV GL Business Assurance ประเทศอิตาลี สำหรับ BRC Global Standard เพื่อความปลอดภัยของอาหาร

เราได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับใบรับรอง Halal

เราได้รับการรับรองจากสถาบัน Earth Island สำหรับ Dolphin Safe

เราได้รับการรับรองจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในการตรวจสอบอาหารและยาจากสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA)