นโยบายการจัดซื้ออาหารทะเลอย่างยั่งยืน

ที่ โกลเด้นไพรซ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของเราสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับดีเยี่ยมในขณะที่ยังคงรักษาแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน กลยุทธ์ที่ยั่งยืนของเราหมายรวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดหาอย่างยั่งยืนและการใช้พลังงานทดแทน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการประมง
เพิ่มเติม
ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากรัฐบาลและการฝึกฝนบุคลากรให้มีคุณภาพ
เพิ่มเติม
เราได้รับการรับรองคุณภาพ ดังนี้

เราได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานประเทศไทย สำหรับมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010)

ราได้รับการรับรองโดย amfori สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานธุรกิจเพื่อสังคม (BSCI)

เราเป็นสมาชิกของ Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX)

เราได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ


เราได้รับการรับรอง Marine Stewardship Council (MSC)